کانال – G ʟ ᴜ ᴍ

@glumw

کانال – G ʟ ᴜ ᴍ

telegram logo
  • 109

• جهت ارسال پست : @Wickew   ► @yeahorno @WOORDUP @heaven_B3

کانال – G ʟ ᴜ ᴍ

@glumw

تعداد اعضا کانال
15,022

آخرین بروزرسانی ۰۵ مهر ۹۹

تاریخ تاسیس کانال
۱۳۹۸/۱۱/۱۸

عمر کانال : 7 ماه 22 روز

رشد اعضا کانال
-0.22 %

نسبت به روز گذشته

میانگین بازدید
342

بازدید 5 پست آخر

هشتگ پر کاربرد
#سایروس‌بت

تعداد استفاده 2

هشتگ پر بازدید
#سایروس‌بت

میانگین بازدید 327 بین 2 پست

رشد اعضا کانال
-1.46 %

نسبت به هفت روز گذشته

پست پر بازدید
6,351پست ویدیو

در چندین پست آخر

مشاهده پست

بازدید پست پین شده
5,184

از مورخه : ۹۹/۰۵/۳۱

مشاهده پست

رسانه پر تکرار
متن/ عکس/ ویدیو

اولویت انتشار از راست به چپ

رسانه پر بازدید
ویدیو

میانگین بازدید 4,932

میانگین حجم صوت
262.59 KB

بین 1 پست دارای صوت

میانگین حجم تصویر
105.77 KB

بین 18 پست دارای تصویر

میانگین زمان ویدیو
00:00:12

بین 8 پست دارای ویدیو

میانگین تعداد کارکتر
156

بین 7 پست آخر

میانگین زمان پست گذاری
1 ساعت | 25 دقیقه | 9 ثانیه

طی 24 ساعت

میانگین پست گذاری
18~ پست در روز
• جهت ارسال پست :
@Wickew
  ► @yeahorno
@WOORDUP
@heaven_B3

رشد نسبت به 7 روز گذشته

-1.46 %
میزان رشد : -223

رشد نسبت به روز گذشته

-0.22 %
میزان رشد : -33

نمودار روند صعودی و نزولی تعداد ممبر کانال

هشتگ های پر کاربرد#سایروس‌بت
هشتگ های پر بازدید#سایروس‌بت=>327