کانال ᗷᗩ᙭ ᒪᗩSᕼ👽💯

@BxX_lAsH

کانال ᗷᗩ᙭ ᒪᗩSᕼ👽💯

telegram logo
  • 44

– ᐜᒻᑦ ᐪᐤ ᑦᑋᣕᒻ 🐨🌴 ! ” ﹝🌿﹞¹³⁹⁹﹗ ²﹗ ¹⁵﹝🌵﹞ ﹝ᐪᵉᕽᐪ‹🐼🌙›ᣕᣔᒃ﹞ ———————— ﹝ᣖᣴᐤᕐ‹🐷🐽›ᣕᣔᒃ﹞ ——————- ﹝ᘁᐤᣳᣵ‹🐻🌻›ᣕᣔᒃ﹞ ————— ﹝ᕐᐤᣕᐪ‹🐋💧›ᣕᣔᒃ﹞ ———– ﹝ᏆᎠ-﹝ @AnA_Alien ﹞ ——- -﹝ ᐪᕐ- ﹝ @BxX_lAsH﹞

کانال ᗷᗩ᙭ ᒪᗩSᕼ👽💯

@BxX_lAsH

تعداد اعضا کانال
21,161

آخرین بروزرسانی ۰۵ مهر ۹۹

تاریخ تاسیس کانال
۱۳۹۸/۰۹/۲۰

عمر کانال : 9 ماه 20 روز

رشد اعضا کانال
-0.86 %

نسبت به روز گذشته

میانگین بازدید
135

بازدید 5 پست آخر

هشتگ پر کاربرد
#ست💋

تعداد استفاده 2

هشتگ پر بازدید
#مستر_لودع

میانگین بازدید 6,153 بین 1 پست

رشد اعضا کانال
-5.29 %

نسبت به هفت روز گذشته

پست پر بازدید
8,561پست عکس

در چندین پست آخر

مشاهده پست

بازدید پست پین شده
358

از مورخه : ۹۹/۰۶/۱۸

مشاهده پست

رسانه پر تکرار
متن/ عکس/صوت

اولویت انتشار از راست به چپ

رسانه پر بازدید
ویدیو

میانگین بازدید 5,830

میانگین حجم صوت
11.30 MB

بین 7 پست دارای صوت

میانگین حجم تصویر
59.62 KB

بین 25 پست دارای تصویر

میانگین زمان ویدیو
00:00:30

بین 2 پست دارای ویدیو

میانگین تعداد کارکتر
144

بین 7 پست آخر

میانگین زمان پست گذاری
9 ساعت | 56 دقیقه | 13 ثانیه

طی 24 ساعت

میانگین پست گذاری
4~ پست در روز

– ᐜᒻᑦ ᐪᐤ ᑦᑋᣕᒻ 🐨🌴 ! ”
﹝🌿﹞¹³⁹⁹﹗ ²﹗ ¹⁵﹝🌵﹞
﹝ᐪᵉᕽᐪ‹🐼🌙›ᣕᣔᒃ﹞
————————
﹝ᣖᣴᐤᕐ‹🐷🐽›ᣕᣔᒃ﹞
——————-
﹝ᘁᐤᣳᣵ‹🐻🌻›ᣕᣔᒃ﹞
—————
﹝ᕐᐤᣕᐪ‹🐋💧›ᣕᣔᒃ﹞
———–
﹝ᏆᎠ-﹝ @AnA_Alien ﹞
——-
-﹝ ᐪᕐ- ﹝ @BxX_lAsH﹞

رشد نسبت به 7 روز گذشته

-5.29 %
میزان رشد : -1k

رشد نسبت به روز گذشته

-0.86 %
میزان رشد : -184

نمودار روند صعودی و نزولی تعداد ممبر کانال

هشتگ های پر کاربرد#ست💋 - #فونت - #یآس😻♥️ - #بزار_تو_حال_خودم_باشم_²😻♥️ - #روسی😻🇷🇺 - #تتل😻 - #Turkish😍💋 - #مستر_لودع - #نیکیتآ_شری🤤💋
هشتگ های پر بازدید#مستر_لودع=>6153#Turkish😍💋=>5941#نیکیتآ_شری🤤💋=>5936#ست💋=>4210#تتل😻=>3781#بزار_تو_حال_خودم_باشم_²😻♥️=>3490#روسی😻🇷🇺=>3467#یآس😻♥️=>3399#فونت=>3179