کانال پیرمرد سبزواری

@pirmard_sabzevari

کانال پیرمرد سبزواری

telegram logo
  • 708

?ویس های پیرمردسبزواری?طنز بامزه ?ارتباط باادمین:? ?ارسال سوژه ?پیشنهاد و انتقاد @A_pirmard_sabzevari ?تبلیغات : @Tabligh_ps کد شامد : ۱-۱-۷۱۸۷۴۹-۶۱-۲-۱ ?نیت:هدیه دادن لبخندب دوستان

کانال پیرمرد سبزواری

@pirmard_sabzevari

تعداد اعضا کانال
2,743

آخرین بروزرسانی ۱۱ آبان ۹۹

تاریخ تاسیس کانال
۱۳۹۶/۰۶/۲۱

عمر کانال : 3 سال 2 ماه 17 روز

رشد اعضا کانال
-0.04 %

نسبت به روز گذشته

میانگین بازدید
13,226

بازدید 5 پست آخر

هشتگ پر کاربرد
#ویژه

تعداد استفاده 1

هشتگ پر بازدید
#فایل_ویس

میانگین بازدید 39,496 بین 1 پست

رشد اعضا کانال
-0.22 %

نسبت به هفت روز گذشته

پست پر بازدید
54,639پست صوت

در چندین پست آخر

مشاهده پست

رسانه پر تکرار
عکس/صوت/صوت

اولویت انتشار از راست به چپ

رسانه پر بازدید
صوت

میانگین بازدید 32,766

میانگین حجم صوت
5.63 MB

بین 48 پست دارای صوت

میانگین حجم تصویر
72.05 KB

بین 49 پست دارای تصویر

میانگین زمان ویدیو
00:00:14

بین 1 پست دارای ویدیو

میانگین تعداد کارکتر
340

بین 7 پست آخر

میانگین زمان پست گذاری
-----

طی 24 ساعت

میانگین پست گذاری
1~ پست در روز

?ویس های پیرمردسبزواری?طنز بامزه

?ارتباط باادمین:?

?ارسال سوژه
?پیشنهاد و انتقاد
@A_pirmard_sabzevari

?تبلیغات :
@Tabligh_ps

کد شامد :
۱-۱-۷۱۸۷۴۹-۶۱-۲-۱

?نیت:هدیه دادن لبخندب دوستان

رشد نسبت به 7 روز گذشته

-0.22 %
میزان رشد : -6

رشد نسبت به روز گذشته

-0.04 %
میزان رشد : -1

نمودار روند صعودی و نزولی تعداد ممبر کانال

هشتگ های پر کاربرد#ویژه - #فایل_ویس
هشتگ های پر بازدید#فایل_ویس=>39496#ویژه=>28509