کانال تلگرام شعر ابدی

@Endless_Poem

کانال تلگرام شعر ابدی

telegram logo
  • 215

همین بس است که می بایدم جدا زتو زیست دگر حکایت شب های لنتظار مپرس…. نگاهی متفاوت به گنجینه ی غنی ادب فارسی خواهشمند است مطالب ” شعر ابدی ” رابا ذکر مرجع نشر دهید آدرس صفحه ی اینستاگرام Instagram.com/Endless.Poem

کانال تلگرام شعر ابدی

@Endless_Poem

تعداد اعضا کانال
1,779

آخرین بروزرسانی ۰۵ مهر ۹۹

تاریخ تاسیس کانال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹

عمر کانال : 1 سال 6 ماه 11 روز

رشد اعضا کانال
+0.06 %

نسبت به روز گذشته

میانگین بازدید
1,232

بازدید 5 پست آخر

هشتگ پر کاربرد
#ضمیری_اصفهانی

تعداد استفاده 3

هشتگ پر بازدید
#صبوری_تربتی

میانگین بازدید 1,658 بین 1 پست

رشد اعضا کانال
+-0.67 %

نسبت به هفت روز گذشته

پست پر بازدید
8,706پست نامشخص

در چندین پست آخر

مشاهده پست

بازدید پست پین شده
959

از مورخه : ۹۸/۱۲/۰۷

مشاهده پست

رسانه پر تکرار
متن/

اولویت انتشار از راست به چپ

رسانه پر بازدید
صوت

میانگین بازدید nan

میانگین تعداد کارکتر
666

بین 7 پست آخر

میانگین زمان پست گذاری
7 ساعت | 22 دقیقه | 59 ثانیه

طی 24 ساعت

میانگین پست گذاری
4~ پست در روز

همین بس است که می بایدم جدا زتو زیست
دگر حکایت شب های لنتظار مپرس….

نگاهی متفاوت به گنجینه ی غنی ادب فارسی

خواهشمند است مطالب ” شعر ابدی ” رابا ذکر مرجع نشر دهید
آدرس صفحه ی اینستاگرام
Instagram.com/Endless.Poem

رشد نسبت به 7 روز گذشته

-0.67 %
میزان رشد : -12

رشد نسبت به روز گذشته

+0.06 %
میزان رشد : 1

نمودار روند صعودی و نزولی تعداد ممبر کانال

هشتگ های پر کاربرد#ضمیری_اصفهانی - #طوفی_تبریزی - #صبوری_تبریزی - #شاپور_قاجار - #طاهر_نائینی - #طرب_نائینی - #شیخ_صدرالدین_نیشابوری - #غزالی_هروی - #آزادانی_اصفهانی - #غیاث_مشهدی - #صفی_چرکسی - #غنی_کشمیری - #شریف_تبریزی - #ملک‌الشعرای_صبوری - #غیرت_همدانی - #صالح_خراسانی - #غیاث‌الدین_نیشابوری - #صبحی_کشمیری - #صالح_بدخشانی - #صبحی_ساوجی - #صفی_رازی - #غیرتی_شیرازی - #ضیاء_کاشانی - #صانعی_باخرزی - #صالح_کاشانی - #صبوری_تربتی - #صامت_بروجردی - #رکن‌الدین_رازی - #سدید_طبیب_گیلانی - #قاضی_شمس‌الدین_نسوی - #رمزی_کاشانی - #شریف_شیرازی - #غیرت_کشمیری - #شهلا_جمال‌پور - #شریف_جرجانی - #محمدرضا_شفیعی_کدکنی - #غیرت_اصفهانی - #مولانا_شاپور_کاشانی - #شهریار - #شوریده‌ی_شیرازی - #غیاث_کججی - #شمس‌الدین_کرمانی - #سائلی_جوینی - #غنی_لاهیجی - #غیاث_حلوایی - #صاحب_علی‌آبادی - #ابراهیم_صهبا - #صفی_اصفهانی - #طبیب_اصفهانی - #طبخی_قزوینی - #ضیاء_بسطامی - #طائف_جرفادقانی - #طالب_گیلانی - #ضمیری_همدانی - #صفی_قلی‌بیک_یزدی - #شریفی_مشهدی - #طایر_جرفادقانی - #طبعی_قزوینی - #طرب_شیرازی - #طالب_جاجرمی - #صائب_تبریزی - #غزالی_مشهدی - #طبعی_سمنانی - #عماره‌ی_مروزی - #صفی_یزدی - #ضیائی_کازرونی - #طبعی_سیستانی - #غزالی_مروزی - #عارف_شوشتری - #عامی_اصفهانی - #طبعی_اصفهانی - #غروری_کاشانی - #عرفی_شیرازی - #غیاث_استرآبادی - #عاشق_اصفهانی - #ظهوری_ترشیزی - #غالب_تهرانی - #صفی_شیرازی - #طوفان_مازندرانی - #طیان_مرغزی - #صفیا_اصفهانی - #علیرضا_عباسی - #عراقی - #عارف_شیرازی - #میرزاده‌ی_عشقی - #شعوری_نیشابوری
هشتگ های پر بازدید#صبوری_تربتی=>1658#طبعی_اصفهانی=>1616#صفی_یزدی=>965#صفی_چرکسی=>845#قاضی_شمس‌الدین_نسوی=>830#طبعی_سمنانی=>817#شریف_شیرازی=>801#شعوری_نیشابوری=>785#رکن‌الدین_رازی=>776#عماره‌ی_مروزی=>764#صائب_تبریزی=>731#محمدرضا_شفیعی_کدکنی=>727#شهلا_جمال‌پور=>715#غزالی_مشهدی=>711#مولانا_شاپور_کاشانی=>707#طرب_شیرازی=>705#سدید_طبیب_گیلانی=>702#غیرتی_شیرازی=>701#سائلی_جوینی=>699#رمزی_کاشانی=>692#شوریده‌ی_شیرازی=>689#غیرت_کشمیری=>680#طاهر_نائینی=>679#عاشق_اصفهانی=>672#شریف_تبریزی=>670#غیرت_همدانی=>664#غیاث_حلوایی=>663#ابراهیم_صهبا=>662#ضمیری_اصفهانی=>660#عامی_اصفهانی=>657#صفی_اصفهانی=>651#طالب_جاجرمی=>650#غزالی_هروی=>649#غنی_کشمیری=>642#صالح_کاشانی=>641#شریفی_مشهدی=>640#شریف_جرجانی=>637#شاپور_قاجار=>631#علیرضا_عباسی=>628#غیاث‌الدین_نیشابوری=>626#ضیائی_کازرونی=>624#شمس‌الدین_کرمانی=>622#غیاث_کججی=>619#صفی_شیرازی=>618#شهریار=>615#صفی_رازی=>607#صاحب_علی‌آبادی=>603#طالب_گیلانی=>600#غیرت_اصفهانی=>597#طبیب_اصفهانی=>596#عارف_شیرازی=>590#طیان_مرغزی=>589#ضیاء_بسطامی=>585#صامت_بروجردی=>581#طوفی_تبریزی=>581#آزادانی_اصفهانی=>576#طرب_نائینی=>574#ملک‌الشعرای_صبوری=>566#غنی_لاهیجی=>564#میرزاده‌ی_عشقی=>563#طبخی_قزوینی=>559#غزالی_مروزی=>554#شیخ_صدرالدین_نیشابوری=>549#صانعی_باخرزی=>549#غیاث_مشهدی=>547#ظهوری_ترشیزی=>547#صبحی_کشمیری=>545#صالح_بدخشانی=>542#غالب_تهرانی=>535#طبعی_سیستانی=>534#صفیا_اصفهانی=>530#طوفان_مازندرانی=>516